VOG Bezwaarbalie

Succesvol bezwaar maken

VOG geweigerd? Wij helpen!

De VOG-bezwaarbalie is een door OmniLegal ontwikkeld onafhankelijk netwerk van advocaten gespecialiseerd in VOG-bezwaarzaken.

Laagdrempelige oplossingen door VOG-juristen en advocaten

De VOG-bezwaarbalie is goed bereikbaar én focust op klanttevredenheid. Daarmee voorzien we in de vraag naar een laagdrempelige en slimme juridische oplossing voor een urgent probleem van een rechtzoekende. Rechtzoekenden die te maken krijgen met het weigeren van een Verklaring Omtrent Gedrag, worden door onze juristen van de intakebalie direct doorverwezen naar het netwerk van deelnemende advocaten.

Onze ambitie

Door onze jarenlange ervaring met juridische dienstverlening via internet, zijn wij in staat om snel en effectief te opereren voor rechtzoekenden die een VOG-bezwaar willen indienen. Het is onze ambitie te blijven innoveren en steeds slimmere en gebruikersvriendelijke digitale oplossingen voor de rechtzoekende te introduceren. Zo maken we het in de nabije toekomst graag nog makkelijker om een VOG-bezwaar of zienswijze in te dienen op de manier die de rechtzoekende het beste uitkomt.

De VOG-bezwaarbalie is onderdeel van OmniLegal

OmniLegal-oprichters Tako Johannesma en Ernst Bökenkamp zijn al 10 jaar internetondernemers. Zij maken al meer dan 10 jaar advocatendiensten beter vindbaar, beter betaalbaar en beter bereikbaar voor elke Nederlander. Zij stonden aan de wieg van de eerste juridische internetinitiatieven en gingen als eersten aan de slag met het koppelen van rechtzoekenden aan advocaten. OmniLegal is uitgegroeid naar een juridische dienstverlener die op dit moment 75.000 aanvragen per jaar behandelt.

Opgericht in 2014

5 juristen

Ruim 400 VOG zaken

Conform gedragsregels NOvA

Deelnemers aan VOG Bezwaarbalie betalen een vaste vergoeding per maand per regio. De werkwijze en de manier van samenwerking zijn conform de geldende beroeps- en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Word deelnemer, ontdek de voordelen

Continuïteit omzet

Deelnemers aan LS Advocaten Strafrecht profiteren van een continue stroom van nieuwe aanvragen wat zorgt voor een continuïteit in de omzet van het kantoor.

Waardevolle aanvragen

Uit de vele aanvragen van rechtzoekenden die wij ontvangen via de verschillende kanalen, worden door de intakebalie alleen de waardevolle aanvragen doorgezet aan advocaten.

7 dagen per week bereikbaar

Onze Juridische Intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor rechtzoekenden. Ook ’s avonds en in het weekend. 
De telefoonlijnen worden altijd bemand door een team van juristen.

Facts & Figures

Alle specialisaties

Zienswijze VOG
Bezwaar VOG

Kerncijfers

Jaarlijks 250 zienswijzen

Jaarlijks 150 bezwaren

Meer informatie?

Neem contact op met Tako Johannesma
VOG Bezwaarbalie | Papendorpseweg 95 | 3528 BJ Utrecht | 030 – 200 63 51 |  info@omnilegal.nl